Enquesta
La Fundación Esplai demana a les persones dinamitzadores TIC que responguin una enquesta sobre necessitats formatives. Autor: TeroVesalainen (Pixabay). Llicència: sense restriccions conegudes de drets d'autor (Flickr).

A través de l'Academia de Telecentros y Organizaciones Sociales, la Fundación Esplai imparteix un cicle formatiu que pretén oferir l'oportunitat per formar-se i millorar la competència i exercici professional de la dinamització i coordinació de telecentres i espais TIC. La seva oferta formativa inclou cursos en línia de 30 o 35 hores de durada.

A l'enquesta que posen a l'abast de les persones dinamitzadores per tal de conèixer els seus interessos, la Fundación Esplai presenta una cinquantena de cursos i demana triar les sis propostes més interessants. També hi ha l'opció de proposar noves temàtiques. D'aquesta manera, en els propers cicles formatius podrà programar aquelles formacions que més interessin als dinamitzadors i dinamitzadores de les diferents xarxes de telecentres de l'estat.