Carpeta ciutadana de l'Ajuntament de Lleida
Carpeta ciutadana de l'Ajuntament de Lleida.

Tècnics de l'IMI han explicat l'èxit d'aquest servei municipal, que facilita als ciutadans i ciutadanes la realització de tràmits telemàtics amb el consistori lleidatà.

Les jornades, que organitza l'Agència Catalana de Certificació, tracten també altres línies temàtiques, com les novetats normatives relacionades amb la signatura electrònica aparegudes en els darrers dos anys, la seguretat del document electrònic i la identitat digital.