Robot
Robot.

El lloc escollit va ser l’Ateneu de Fabricació de les Corts, un espai de creació i formació, vinculat a les noves tecnologies i, en especial, a la fabricació digital en 3D.

Un espai privilegiat, que funciona com laboratori de creació digital, com a taller i que vol fomentar la creativitat, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt. 

La jornada organitzada per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació va acollir una bona mostra de projectes de caire social i ús innovador de les TIC i s’insereix dins el marc del projecte Spark Global Lab. Les jornades SparkLab, apleguen professionals del sector tecnològic i de la comunitat de telecentres d'arreu del món i pretén donar a conèixer els projectes que s’estan duent a terme a Catalunya.

En aquesta ocasió, vam poder comptar amb la participació de la Fundació Telecentre.org i una delegació del govern Egipci i del PNUD, Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament.

Telecentre.org va fer la presentació de SparkLab Barcelona i dels projectes de la Fundació en relació amb la formació i la innovació.  Més informació http://www.telecentre.org/sparklab/

L’Associació per a Joves TEB va presentar el seu projecte RoboTEB, un projecte de robòtica educativa amb Arduino, que es planteja com un espai d’aprenentatge col•laboratiu. Més informació http://jovesteb.org/blog/2014/02/13/comenca-el-roboteb/.

La Fundació Ave Maria de Sitges, que treballa en l’atenció especialitzada a persones amb greu discapacitat intel•lectual va presentar  el projecte ArMoNi, S3i i Nao. Més informació https://www.avemariafundacio.org/main.html

El projecte ArMoNi és un programa per a l’estimulació cognitiva que exercita la memòria, la lògica, la capacitat de crear associacions i moltes altres capacitats cognitives. Més informació http://www.avemariafundacio.org/armoni.html.

S3i és un programa que gestiona en temps real tota la informació al voltant del resident i que permet l’explotació instantània de les dades. Més informació http://www.avemariafundacio.org/services_2.html.

Nao és el robot humanoide de l’Institut Català de Robòtica per a la discapacitat. Podeu trobar més informació a https://www.institutcatalarobotica.org/.

Neàpolis també va participar a aquesta jornada. La seva presentació sobre coworking i emprenedoria, va comptar amb la participació d’una de les empreses que formen part de l’espai Nèapolis Cowork. L’empresa Garigot és un estudi de disseny industrial i disseny gràfic i col•labora amb la Fundació Ave Maria de Sitges en el seu projecte mesDI. Aquest projecte planteja redissenyar objectes quotidians per adaptar-los a les necessitats de persones amb discapacitat. Podeu trobar més informació a http://garigot.com/ i a http://www.neapolis.cat/.