El nou Punt TIC Aul@SVC, a Sant Vicenç de Castellet
El nou Punt TIC Aul@SVC, a Sant Vicenç de Castellet.

L’acte d’inauguració, presidit per l’Alcalde, Joan Torres i Pérez i la Regidora d’Administració, Carme Jimenez va comptar amb la presència de la Sra. Ana Mochales, subdirectora de Cooperació Econòmica Local, el Sr. Ricard Faura, cap del Servei de Societat del Coneixement de Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i el Sr. Ramon Alberch, director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Finalment la responsable de l’Aul@ i directora del Projecte @SVC, Emma Vila, va explicar les característiques del centre amb especial èmfasis en la seva relació en els aspectes de promoció i difusió de l’administració electrònica.

Vinculat orgànicament a l’Àrea de Serveis Interns i depenent del Servei d’Informació i Documentació, com a unitat de treball encarregada del disseny i implantació del sistema d’administració electrònica de documents [SAED], l’objectiu de l’Aul@SVC és treballar en el marc de la Societat del Coneixement rendibilitzant els treballs realitzats en matèria d’administració electrònica, a partir del desenvolupament de Projecte @SVC, difonent-ne els resultats i potenciant l’ús de les tecnologies amb la finalitat de:

 1. Oferir un acompanyament tutoritzat en la utilització de la tramitació electrònica com a sistema de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament; Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana com a espai físic (OVAC).
 2. Potenciar l’ús de les TIC des de la formació i el seguiment personalitzat i per grups.
 3. Treballar per evitar l’escletxa digital en l’àmbit territorial que ens pertoca.
 4. Fomentar l’ús de les TIC com a instrument d’informació que obrin nous espais i oportunitats vinculades a la recerca de treball i a l’ocupació.

L’Aul@SVC com a nou espai d’acompanyament i difusió de l’ús dels mitjans electrònics, integrat en la Xarxa Punt TIC de la Generalitat de Catalunya, ofereix els següents serveis:

 • Espai físic d’una Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana, des de la qual es farà un acompanyament tutoritzat durant tot el procés de la tramitació amb explicació d’elements de contingut i context que facilitin al màxim la comprensió del procés fent veure les avantatges del nou canal de comunicació digital amb l’Ajuntament.
 • Espai on es pot trobar el maquinari i software – punt d’accés TIC  per a facilitar l’accés a aquest nou canal de comunicació telemàtic i als seus productes i serveis.
 • Espai de formació amb cursos d’aprenentatge i millora de l’ús tecnològic adreçats a la ciutadania, especialment a aquells grups més desfavorits a l'hora d’utilitzar els nous mitjans telemàtics que ofereix l’Ajuntament.
 • Emissió i gestió dels certificats digitals idCAT (entitat de registre IdCAT), actualment en gestió.
 • Espai de formació específica adreçada a facilitar coneixements i aptituds en matèria de recursos tecnològics tant a nivell d’usuaris interns o externs; autoformació tutoritzada, cursos presencials i tallers.
 • Acreditació ACTIC, actualment en gestió.

Horaris d’obertura

 • Dilluns  i dimecres, de 9:00 a 14:00 hores.
 • Dimarts i dijous de 9:00 a 19:00 hores.
 • Divendres, de 8:00 a 14:00 hores (usuaris interns).

Programació de cursos febrer – abril 2013

Donat que en aquest moment estem immersos en el procés final d’implantació del SAED amb una oferta de 67 tràmits on-line, la programació formativa estarà adreçada preferentment als usuaris interns.

La previsió de cursos adreçats a la ciutadania per a aquest període són els següents:

 • Curs bàsic de certificat digital
 • Cus d’iniciació a la Informàtica
 • Curs d’utilització de xarxes socials; Facebook
 • Curs d’internet i correu electrònic
 • Taller de retoc i manipulació d’imatges
 • Taller de memòria gràfica de l’entorn