Imatge_logo
Logo_DonBosco.

Organisme: Confederació de Centres Juvenils Don Bosco - PSND - INJUVE.
Objectius: fer un spot amb les següents característiques:

 • Sensibilitzar i informar sobre l'inici dels consum de drogues als joves, especialment sobre la cocaïna, l'alcohol i el cànnabis.
 • Sensibilitzar i informar als joves sobre els efectes de les esmentades drogues.
 • Han de presentar-se en sistema PAL i suport DVD.
 • Els spots han d'estar realitzats en alguna/es de les 4 llengües oficials de l'estat, però hauran d'estar subtitulats en castellà (sai estan en alguna altra llengua).
 • El límit de l'spot són 3 minuts (incloent-hi crèdits).
 • Els spots han d'incloure els logotips de la Confederació i les institucions promotores.

Participants:

 • Grups de joves de 14 a 30 anys.
 • L'equip creatiu només el pot formar grups de joves d'entre 14 i 18 anys.

Premi:

 • Càmera de vídeo i 5 ipods.
 • Viatge als estudis cinematogràfics Ciudad de la Luz d'Alacnat.
 • Ús del lema de l'spot a les properes campanyes de la confederació.

Termini de presentació: 17 de maig de 2010.

Més informació: