.

L'Asociación Comunidad Redes de Telecentros ha celebrat en el marc de la Semana Impulso TIC d'Oviedo, la seva tercera assemblea extraordinària i la 13a trobada de xarxes de telecentres. A l'assemblea, que es va realitzar dijous 20 de novembre, es va aprovar el pla estratègic de l'associació.

El dia següent, divendres 21 de novembre, representants de les diferents xarxes estatals van participar a la 13a trobada de xarxes de telecentres. El programa de la trobada comptava amb una taula d'experiències, on diferents comunitats van poder donar a conèixer les seves iniciatives. L'Oficina de Dinamització de la Xarxa Punt TIC va aprofitar aquest espai per presentar les campanyes que estem desenvolupant des del mes de juliol.

Vam acompanyar la presentació amb aquest petit vídeo que resumeix la feina feta fins al moment.