Part de la "Guia ràpida perquè el menor navegui segur"
Part de la "Guia ràpida perquè el menor navegui segur".

Es tracta d'una guia ràpida amb consells extrets de les principals recomanacions de la guia Protecció de menors del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT ).

Aquest és el primer d’una sèrie de manuals amb consells de seguretat amb els quals CESICAT pretén arribar d’una manera senzilla i didàctica a usuaris i usuàries de les TIC per sensibilitzar-los sobre la importància de la prevenció i de l’aplicació de mesures de seguretat en els seus contactes diaris, tant personal com professional, amb la tecnologia i la xarxa.

Juntament amb la guia, CESICAT ha fet públics els resultats d'una enquesta realitzada a menors d’entre 8 i 14 anys i els seus pares i mares. Aquesta anàlisi revela una tendència creixent a deixar els menors sols en la navegació i que l’ús de xarxes socials és cada cop més elevat, així com el temps de navegació és més llarg, cosa que n’augmenta els riscos.

Més informació