Portada de la "Guia per protegir i utilitzar de forma segura el mòbil" de CESICAT
Portada de la "Guia per protegir i utilitzar de forma segura el mòbil" de CESICAT.

Actualment el telèfon mòbil ha esdevingut un mitjà per comunicar-se de forma intensiva, tant per a activitats de lleure com professionals. Aquesta evolució ha propiciat que els dispositius duguin emmagatzemades dades personals i intransferibles, que en cas de pèrdua o de mal ús poden ser utilitzades per tercers.

Degut a la informació sensible que s'hi pot emmagatzemar, CESICAT ha editat una guia adreçada a tothom qui utilitza dispositius mòbils bàsics o més avançats (PDA o smartphones) per proporcionar una visió global de la seguretat vinculada a la telefonia mòbil i a un conjunt de bones pràctiques per a l'usuari. Es tracta de la Guia per protegir i utilitzar de forma segura el mòbil.

Per tal de conèixer els consells més importants sobre seguretat i dispositius mòbils també podeu consultar la Guia ràpida per a un ús segur del mòbil.