És un programa personalitzable orientat al control, gestió i supervisió de xarxes de terminals informàtics d'accés públic. És tracta d'un programari privatiu i no-gratuit

Gestor d'usuaris PuntXarxa
Gestor d'usuaris PuntXarxa.

PuntXarxa permet moltes opcions per a controlar l'accés als terminals. A més a més, es pot escollir entre moltes opcions per a les funcions que que es vulguin implementar.

Enllaç a PuntXarxa