La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb fons propis i també del Fons Social Europeu. En aquest reportatge us mostrem una de les moltes iniciatives que s'estan desenvolupant arreu del territori: una formació de 192 hores al voltant de la programació i el codi, impartida per la Fundación Esplai.

Els últims indicadors apunten a que la taxa d'atur juvenil a l'estat espanyol continua per sobre del 30%. El SOC col·labora amb empreses del sector tecnològic per formar i contractar joves inscrits a la Garantia Juvenil i d'aquesta manera cobrir la seva oferta laboral amb persones joves específicament preparats en l'àmbit de les TIC.