El Centre Tecnològic i Universitari de Granollers presenta els tallers que començaran el mes de setembre i tancaran el projecte Granollers digital aquest 2010. En destaquen la formació a professionals i l'oberta a tota la ciutadania amb un component audiovisual important.

Difusió CTUG formació
Difusió CTUG formació.

Per poder consultar el programa i les característiques de cada curs, consulteu la plana web de : www.ctug.cat.