Campanya Telecentre Women
Campanya Telecentre Women.

El curs busca formar dinamitzadors i dinamitzadores d'arreu del món en com ajudar als seus participants a millorar les seves oportunitats d'ocupació i emprenedoria. Els/les alumnes aprofundiran en "com ensenyar" aquest contingut als alumnes destinataris finals: dones i joves. Així mateix, els dinamitzadors/ores seran guiats sobre com proporcionar serveis de suport.

S'impartirà a través d'una plataforma d'aprenentatge virtual, del 13 de gener al 9 de febrer de 2014. Per poder participar-hi cal tenir un bon accés a Internet, tenir disponibilitat de dedicar com a mínim 3 hores al dia o 10 hores a la setmana durant un temps d'aprenentatge total de 48 hores, així com un bon nivell d'anglès.

Les persones interessades en participar-hi hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud i fer-lo arriba abans del 10 de gener de 2014 a Tess Camba: tcamba[arrova]telecentre.org.

Per a més informació podeu consultar aquesta notícia: La segunda ronda del curso de Alfabetización Digital se pone en marcha en Enero