Imatge per a il·lustrar la notícia sobre la tercera convocatòria Wifi4EU
Imatge per a il·lustrar la notícia sobre la tercera convocatòria Wifi4EU. Autor: Pexels. 2018. Llicència: BY-SA.

Aquesta tercera convocatòria WiFi4EU està prevista pel dijous 19 de Setembre a les 13.00h. Comptarà amb un pressupost de 26,7 milions d’euros repartits en bons de 15.000 euros. A darrera convocatòria, més de 3.400 municipis van ser beneficiats.

L'objectiu és que qualsevol espai públic -museus, places, hospitals, dependències oficials- ofereixi Wi-Fi de qualitat i gratuït. Segons assenyala la disposició europea, en 2020, i d'acord amb els objectius de l'Agenda Digital, tots els europeus, visquin on visquin, han de tenir accés a Internet de qualitat -un mínim de 30Mb- i, el 50% de la població, accés a internet amb una amplada de banda superior a 100 MB.

Les subvencions es repartiran seguint el mateix criteri que a les anteriors convocatòries amb la metodologia “First in, First served”: els primers que premin el botó seran els beneficiaris. La Comissió ha publicat una llista on es poden veure els municipis/entitats elegibles que es pot consultar aquí.

Els municipis que representin a un ajuntament de Catalunya i vulguin integrar un servei Wi-Fi de qualitat als seus municipis, cal que omplin aquest formulari. Els que resultin subvencionats, hauran d’assumir els costos de connexió a internet durant un mínim de 3 anys i poden fer-la servir per a instal·lar una xarxa municipal nova, actualitzar els equips d’una xarxa municipal ja existent o ampliar una xarxa municipal ja existent.

Per a més informació, es pot contactar amb el programa a través d'aquest enllaç.