Estudi sobre l'aplicació i avaluació de les webs del sector cultural
Estudi sobre l'aplicació i avaluació de les webs del sector cultural.

Organisme: EACEA (Agència Executiva en l'Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural) de la Unió Europea.

Objectius: Fer un estudi on s'apliquin i analitzin els lloc web existents a Europa emprats com a medi d'informació i debat sobre la cultura, expressió artística i espai per a l'intercanvi d'opinions sobre el projecte europeu, amb el rerefons de proposar recomanacions sobre com fomentar l'ús d'Internet.

Beneficiaris: Tot aquell que compleixi les condicions de participació.

Data de publicació al DOUE: 9 de setembre de 2008.

Termini de sol·licitud: 28 d'octubre de 2008.

Import màxim: 150.000 €.

Més informació: