Web simposi internacional
Web simposi internacional.

El simposi també tractarà d'integrar el coneixement d'Europa amb la finalitat de promoure estratègies d'emprenedoria sostenibles.

Trobar una manera sostenible de crear ocupació i generar creixement econòmic representa una prioritat a l'ecosistema econòmic europeu d'avui, donat el llarg període de crisi. Segons la Comissió Europea, el 85% dels nous llocs de treball creats durant els últims cinc anys es deuen a petites i mitjanes empreses. El que és més important: aquest perfil representa el 99% de les empreses de la UE i per tant juguen un paper fonamental en la transició cap al creixement, la competitivitat i el desenvolupament. Un paper important en aquest procés és interpretat pels empresaris, ja que són els que estan darrere d'aquest tipus d'iniciatives.

Els delegats presents al simposi podran: 

  • Explorar iniciatives i desenvolupaments de la UE per fomentar l'esperit empresarial a Europa.
  • Comentar i solucions de suport per introduir l'esperit empresarial en els sistemes educatius.
  • Explorar el potencial de les dones i l'esperit empresarial migrant.
  • Avaluar les pràctiques d'emprenedoria i estimular l'associació de treball en tots els nivells.

El conferenciants seran:  

  • Simone Baldassarri, Directorate-General for Internal Market Industry. Entrepreneurship and SMEs de la Comissió Europea.
  • Johnny Luk, CEO de la National Association of College and University Entrepreneurs (NACUE)
  • Luc Hendrickx, Director Enterprise Policy and External Relations de UEAPME

L'event es durà a terme el 24 de setembre al NH Brussels Carrefour de l'Europe (Brussel·les). Més informació al web