Aquest Simposi Internacional té com a objectiu examinar les pràctiques actuals d'emprenedoria a tot Europa: intercanviar les millors pràctiques a nivell local, nacional i internacional i garantir que les mesures actuals són alhora incloents i extrapolables a nivell supranacional. 

Web simposi internacional
Web simposi internacional.

El simposi també tractarà d'integrar el coneixement d'Europa amb la finalitat de promoure estratègies d'emprenedoria sostenibles.

Trobar una manera sostenible de crear ocupació i generar creixement econòmic representa una prioritat a l'ecosistema econòmic europeu d'avui, donat el llarg període de crisi. Segons la Comissió Europea, el 85% dels nous llocs de treball creats durant els últims cinc anys es deuen a petites i mitjanes empreses. El que és més important: aquest perfil representa el 99% de les empreses de la UE i per tant juguen un paper fonamental en la transició cap al creixement, la competitivitat i el desenvolupament. Un paper important en aquest procés és interpretat pels empresaris, ja que són els que estan darrere d'aquest tipus d'iniciatives.

Els delegats presents al simposi podran: 

  • Explorar iniciatives i desenvolupaments de la UE per fomentar l'esperit empresarial a Europa.
  • Comentar i solucions de suport per introduir l'esperit empresarial en els sistemes educatius.
  • Explorar el potencial de les dones i l'esperit empresarial migrant.
  • Avaluar les pràctiques d'emprenedoria i estimular l'associació de treball en tots els nivells.

El conferenciants seran:  

  • Simone Baldassarri, Directorate-General for Internal Market Industry. Entrepreneurship and SMEs de la Comissió Europea.
  • Johnny Luk, CEO de la National Association of College and University Entrepreneurs (NACUE)
  • Luc Hendrickx, Director Enterprise Policy and External Relations de UEAPME

L'event es durà a terme el 24 de setembre al NH Brussels Carrefour de l'Europe (Brussel·les). Més informació al web