El Punt Òmnia de Ripoll i el Citilab de Cornellà de Llobregat busquen dues persones dinamitzadores per a treballar a les seves respectives instal·lacions. Llegeix tots els detalls!

Imatge de mans
Imatge de mans. 2020. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

La FAVIBC, entitat gestora dels punts de la Xarxa Òmnia dels barris d’habitatge social, ha publicat una oferta de feina. En aquest cas, l’entitat gestora busca una persona per a dinamitzar el Punt Òmnia de Ripoll amb motiu d’una substitució per malaltia. El contracte serà parcial de 37,5 hores setmanals i el salari s’establirà d’acord amb el conveni. L’horari serà de dilluns a divendres, matins i tardes, i el lloc de treball se situarà a l’espai de la Plaça de la Vila de Prades número 6 de Ripoll. Pel que fa a les particularitats de l’oferta de feina, la persona dinamitzadora del Punt Òmnia de Ripoll haurà de disposar, com a mínim, del títol de formació professional de grau superior. Preferentment, aquesta titulació de formació professional de grau superior haurà de tenir relació amb el camp social o amb el camp educatiu. Com a capacitats, es demana escolta activa, observació, criteri analític, adaptació a les noves situacions, empatia i coherència, entre altres. Com a coneixements, es demana saber de les tecnologies de la informació i de la comunicació, dels materials didàctics i de suport a l'aprenentatge i de la llengua catalana, entre altres. Entre les tasques, hi haurà la dinamització d’un espai amb dotació de vuit equips informàtics on es desenvolupen activitats al voltant del projecte Xarxa Òmnia de la Generalitat de Catalunya. La Xarxa Òmnia ofereix espais i equipaments d’utilització pública i compta amb el suport d’una persona professional, que dinamitza l’espai i assessora les persones usuàries. El paper de la persona dinamitzadora és fonamental per a desenvolupar el programa a cada territori i aconseguir que cada Punt Òmnia sigui un espai d’acolliment, d’informació, d’aprenentatge, de socialització i de participació.

Les persones interessades poden enviar les seves candidatures al correu xavipastor@favibc.org.

En la mateixa línia, el Citilab de Cornellà de Llobregat, que es troba a la Plaça Can Suris sense número de la localitat de Cornellà de Llobregat, ha publicat una oferta de feina. En aquest cas, es busca una persona dinamitzadora i formadora de comunitats d’aprenentatge i TIC. Com a estudis, es valorarà disposar d’un grau universitari en ciències socials o arts i humanitats, així com d’una acreditació de competència docent. Com a coneixements, es valorarà el nivell de coneixements teòrics i pràctics sobre dinamització de comunitats d'aprenentatge, competències digitals, innovació social digital i metodologies de recerca qualitativa, entre altres. També, es valorarà una experiència laboral en un lloc de treball amb funcions similars durant un any com a mínim. Entre les funcions, hi haurà desenvolupar i dinamitzar comunitats i entorns d'aprenentatge per a l'apoderament, la participació i la col·laboració, gestió, acompanyament i seguiment dels projectes de les comunitats d'aprenentatge i de l'aprenentatge, facilitar informació i orientació, identificar necessitats de formació social i tecnològica i innovar i desenvolupar projectes didàctics, formatius i educatius, entre altres. El contracte laboral serà indefinit amb un període de prova de sis mesos i el salari s’establirà entre els 22.000 euros i els 25.000 euros. Inicialment, l’horari serà de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores de dilluns a divendres.

Les persones interessades poden enviar les seves candidatures, amb el seu curriculum vitae actualitzat i amb les fotocòpies dels documents que acreditin les dades contingudes en ell, al correu electrònic personal@citilab.eu. La data límit per a fer-ho serà el diumenge 24 de setembre, a les 23.59 hores.