Repte habitatge inclusiu
Repte habitatge inclusiu. Tipus de lletra: m4Social.

El #reptehabitatge és una iniciativa de m4Social, projecte impulsat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en col·laboració amb apps4citizens i Ship2b, per fomentar l’ús i la creació de tecnologia, preferentment mòbil, que permeti promoure un accés a l’habitatge més just socialment.

A Catalunya es necessiten 230.000 habitatges de lloguer, dels quals 100.000 són habitatge d’inclusió, és a dir, per a les persones i col·lectius més vulnerables i amb necessitats especials. Amb aquest repte s’ajuda les entitats socials i ONG que hi treballen a assolir més impacte social gràcies a la tecnologia mòbil.

El repte parteix de les necessitats i la implicació de les entitats gestores d’habitatge social i busca desenvolupar i aplicar tecnologia mòbil innovadora en aquest sector. Convoca emprenedors, tecnòlegs, professionals, ONG, estudiants i totes les persones compromeses en millorar la captació, l’accés i la gestió de l’habitatge social a Catalunya, així com la millora de les condicions de vida i la integració social dels usuaris de lloguer social.

Ofereix un procés de co-creació, on les persones que s’hi inscriguin col·laboraran amb les entitats i professionals que treballen per l’habitatge inclusiu. En les jornades que es convoquin per la co-creació es treballarà en diferents equips.

El termini d’inscripció acabarà el 7 de novembre i a partir d’aquí començaran les activitats de co-creació amb les entitats, que tindran lloc el 8 i 30 de novembre. El 20 de desembre es celebrarà la jornada final, on els equips presentaran les seves propostes al jurat, que n’escollirà tres projectes guanyadors. Aquests comptaran amb l’acompanyament de la Fundació Ship2B durant tres mesos per poder fer evolucionar les idees cap a un projecte sostenible que atregui finançament i inversió.