Juan_Miguel_Muñoz.

El responsable de les TIC de la Unitat d'Educació Permanent de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, Juan Miguel Muñoz, fa una radiografia sobre la definició de competència i el de competència digital i ofereix algunes reflexions sobre autors que han estudiat aquest concepte. Pots veure-ho en el següent vídeo:

 

A més a més, Muñoz explica quin ha estat el procés, des del punt de vista educatiu i pedagògic, per la definició de nivells competencials, què s'espera de cadascun d'aquests nivells i quin ha de ser el paper de formadors i professors a partir d'ara en referència a l'ACTIC.

 

L'ACTIC és una prova que acredita els coneixements d'una persona en matèria de noves tecnologies. A la pàgina web de l'ACTIC, trobareu molta més informació i podeu consultar alguns dels materials formatius ja disponibles