El programa d’innovació social digital vol afavorir les sinergies entre els centres educatius i les empreses edtech i aconseguir donar resposta a les necessitats reals. Consulta els detalls!

Imatge de mans
Imatge de mans. 2021. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

Actualment, la comunitat educativa mSchools dinamitza un programa d’innovació social digital per a afavorir les sinergies entre els centres educatius i les empreses edtech i aconseguir donar resposta a les necessitats reals de la comunitat educativa a través d’un ús transformador, segur i saludable de les tecnologies de la informació i de la comunicació. El passat mes de desembre, es va presentar la primera convocatòria ‘mSchools Lab’, que buscava solucions digitals innovadores en l’àmbit nacional i en l’àmbit internacional que abordessin concretament el vincle de la tecnologia amb la motivació, la personalització de l’aprenentatge i l’èxit escolar. Uns mesos després, la primera convocatòria de ‘mSchools Lab’ va rebre més d’un centenar de propostes d’implementació diverses, tant per la tipologia d’organitzacions (startups, pimes, corporacions, fundacions o universitats) com per la varietat de tecnologies (plataformes o aplicacions, intel·ligència artificial, tecnologies immersives, robòtica, 3D o altres tipus de maquinari). En un primer moment, es van triar setze semifinalistes. Un cop analitzada la informació addicional, es van seleccionar sis finalistes. A finals del mes de març, es presentaran les sis propostes d’implementació pensades per alumnat de 3r i 4t d’ESO de centres educatius públics i concertats de Catalunya i s’escolliran les dues guanyadores.