Youth e-Perspectives
Youth e-Perspectives. Autor: Antony Petrushko. 2013. Tipus de lletra: Flickr. Llicència: BY-NC.

El Teb busca joves que vulguin oferir els seus punts de vista, ser crítics, deixar de ser espectadors i descubrir totes les oportunitats que les tecnologies els ofereixen. Els requisits són tenir entre 16 i 29 anys, ganes d'aprendre a fer periodisme digital, disponibilitat per participar a una trobada internacional a Croàcia entre el 8 i el 14 de juliol i tenir interès per la crisi de refugiats a Europa.  

L'objectiu del projecte és ensenyar als i les joves com fer servir els mitjans digitals per fer front a importants problemes socials. El tema es centra en la crisi dels refugiats que s'està debatent a mots països d'Europa. Youth e-perspectives on migration està inspirat en Humans de Nova York i altres iniciatives similars, on els fotògrafs utilitzen el llenguatge digital per explicar històries convincents i posar una cara humana als temes socials com la migració, l'atur i les relacions.

Seleccionarem un grup de 8 persones que reuneixin aquestes condicions:

  • Tenir entre 16 i 29 anys
  • Demostrar un bon nivell de compromís amb la temàtica i amb la proposta concreta.
  • Assistir a les 4 trobades presencials que es realitzaran a Barcelona durant el mes de juny (calendari a negociar amb el grup).
  • Viatjar a Croàcia a les dates assenyales pel projecte.
  • Realitzar la formació on-line i presencial (a Barcelona) amb una durada d'entre 30 i 45 hores, sobre fotografia digital, storytelling i periodisme digital durant els mesos de juliol, setembre i octubre.
  • Participar a les trobades que es realitzaran durant els mesos d'octubre a desembre.
  • Comunicar-se en anglès fluït.

Es prioritzaran els joves participants que visquin a barris i poblacions amb especials dificultats i també a aquells que estiguin en situació de desocupació i no estiguin cursant actualment cap estudi. La inscripció en aquest projecte és gratuïta. Aquest projecte està finançat per la Unió Europea, i les despeses de viatge i manutenció en Croàcia estan cobertes pel projecte. 

Si vols més informació, descarrega’t aquest document i inscriu-te per a participar a la sessió de presentació del projecte el proper 3 de juny al local del Teb (Barcelona)