Durant els propers mesos, les accions formatives del Punt TIC del Servei Municipal d’Ocupació posaran el focus en la intel·ligència artificial aplicada a l'ocupació.

Imatge d'intel·ligència artificial
Imatge d'intel·ligència artificial. 2021. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

Aquesta primavera, el Punt TIC del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona organitzarà un total de vint-i-dues càpsules formatives de curta durada per a millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina. En concret, el Punt TIC plantejarà com la intel·ligència artificial pot ajudar a millorar el curriculum vitae i la carta de presentació, a cercar feina i a passar els primers filtres, a buscar informació sobre els sectors econòmics o a preparar una entrevista laboral. Les càpsules formatives buscaran oferir informació actualitzada i de qualitat sobre les principals tendències en la selecció de personal, promoure les competències transversals més demandades, facilitar els processos d’emprenedoria i generar espais de connexió entre les persones en recerca de feina i els sectors econòmics. La programació dels mesos d'abril, maig i juny es divideix en quatre categories: FeinaLab (eines i canals de recerca de feina, com, per exemple, les aplicacions mòbils per a la recerca de feina, LinkedIn o Canva), aula de competències (sessions per a treballar la imatge i la marca personal, les habilitats comunicatives, la presa de decisions o la motivació), SMOemprèn (emprenedoria, com, per exemple, sessions sobre economia circular, vendes a Internet, eines digitals per a petites empreses o el lideratge, la innovació i la creativitat a l’emprenedoria) i ocupacions amb opcions (informació dels sectors econòmics, com, per exemple, el sociosanitari, l’administració pública o el ciclisme).

Les persones interessades poden apuntar-se a través d’aquest enllaç en línia.