Durant els propers mesos, l’Ajuntament de Girona continuarà facilitant l’accés del conjunt de la ciutadania a les tecnologies de la informació i de la comunicació. Vols conèixer les claus?

Imatge d'ordinador
Imatge d'ordinador. 2018. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

El Punt TIC del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona torna a l’activitat amb diverses novetats. Durant els propers mesos, dinamitzarà noves propostes formatives per a continuar facilitant l’accés del conjunt de la ciutadania a les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com per a seguir proporcionant competències digitals que contribueixin a millorar l’ocupabilitat i la recerca de feina.

En concret, en el marc del programa INTRO, es dinamitzaran quatre noves càpsules formatives: informació al núvol (10 d’octubre), productes i serveis de Google (7 de novembre), certificat digital (28 de novembre) i eines TIC pel teletreball (12 de desembre). Les sessions, que tindran un caràcter molt pràctic, es faran al Punt TIC del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona de 15 a 18 hores. El programa INTRO va néixer l'any 2022 amb l'objectiu de facilitar l’accés a les noves tecnologies de la informació i de la comunicació a tota la ciutadania, sobretot a persones de grups socials més vulnerables, a fi i efecte de combatre l’escletxa digital com a factor d’exclusió social. Des de l’inici del projecte, el programa INTRO ha format digitalment un total de 288 persones.