El Punt TIC de la Torre del Roser de Sant Feliu de Llobregat incorpora des de fa uns mesos dinàmiques de coworking. Ja compta amb un espai de cotreball orientat a projectes d'administració electrònica i aviat tindrà un altre d'emprenedoria digital i innovació social amb les TIC.

Coworking al Punt TIC Torre del Roser de Sant Feliu de Llobregat
Coworking al Punt TIC Torre del Roser de Sant Feliu de Llobregat.

El coworking o cotreball és un concepte relacionat amb la col·laboració i basat en l'optimització de recursos productius i socials, especialment indicat en temps de crisi, que ja porta un temps desplegant-se amb èxit a Europa i a grans ciutats de l'Estat i Catalunya. A més, forma part del marc conceptual renovat i global dels telecentres i Punt TIC com a centres d'innovació social i emprenedoria econòmica local.

L'Ajuntament de Sant Feliu, en el seu ple municipal d'octubre de 2012, va aprovar la creació dels preus públics per al 2013 i va decidir destinar diferents espais de la segona planta de la Torre del Roser al coworking. Així, es poden contractar com a espais de cotreball. En concret compta amb un espai adreçat a l'emprenedoria digital i innovació social amb les TIC, que es posarà en marxa a curt termini, i un altre orientat a projectes d'administració electrònica, que ja funciona des del gener de 2013.

 

100% d'ocupació a l'espai de coworking d'administració electrònica

Torre del RoserAra mateix l'ocupació d'aquest espai de coworking especialitzat en iniciatives emprenedores i empreses amb activitats orientades a la producció i prestació de serveis digitals d'administració electrònica és del 100%.

Ofereix uns serveis consistents en l'oferta de llocs físics de treball, puntuals o esporàdics (per hores, dies, setmanes...) o en projectes estables temporals (tarifes mensuals), en un espai compartit especialitzat en la producció i prestació de serveis digitals i administració electrònica. També ofereix la possibilitat de serveis addicionals, com sala de reunions per rebre clients, videoconferència, aula de formació, portàtils o canó de projecció. Els preus inclouen els costos dels aspectes logístics i d'infraestructura de funcionament com el subministrament d'aigua, llum i telèfon, un ordinador, la connexió a Internet de banda ampla, el mobiliari bàsic, un servei de neteja diari, els accessos a l'edifici, climatització, etc. que facilita l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

La tipologia d'empreses allotjades és la d'iniciatives empresarials i freelance que treballen en una producció orientada a facilitar un millor servei a la ciutadania, aprofitant els avantatges de la societat de la informació i que permeten millorar i modernitzat la gestió interna i els serveis al teixit socioeconòmic. Com per exemple, la gestió integral de la informació corporativa pública, la implantació de mecanismes de tramitació electrònica i solucions d'identitat digital, l'impuls de projectes de gestió del coneixement i transaccionalitat, el desenvolupament d'entorns web i d'aplicacions mòbils, serveis relacionats amb el desenvolupament de les ciutat intel·ligents (smart cities) o digitals, l'obertura de dades públiques o OpenData, la geolocalització, etc.

Les dinàmiques de treball són les d'un ambient de cooperació, col·laboració, intercanvi d'experiències i sinergies empresarials entre diferents professions i visions complementàries.

 

Oberts a l'emprenedoria digital i la innovació social

Coworking al Punt TIC Torre del RoserL'altra oferta de serveis de cotreball s'adreça a l'emprenedoria digital i la innovació social amb les TIC i consistirà en l'oferta d'espais de treball compartit on els emprenedors, freelance o professionals autònoms així com els innovadors socials podran desenvolupar la seva feina en un ambient de preincubació, col·laboració, cooperació, intel·ligència col·lectiva i intercanvi d'experiències.

De fet, aquest nou servei de coworking ja funcionava a les tardes (els dimarts, dijous i divendres de 16.00 a 20.00 hores), com a prova pilot, des de finals de 2012 ja que s'utilitza per part del projecte Yuzz d'emprenedoria jove de base tecnològica. Ubicat a la Torre del Roser i realitzat amb la Fundación Banesto, Yuzz ofereix suport i mentorització al talent jove de 20 persones emprenedores d'entre 18 i 30 anys amb idees i projectes de base tecnològica.

La idea ara és ampliar-lo també als matins i oferir la possibilitat de disposar d'espais per hores, dies, setmanes... de suport i impuls a la cooperació interempresarial i el treball en comú (cotreball) pensats per a persones emprenedores, professionals i innovadors socials, preferentment de base TIC, que necessiten puntualment (tarifes diàries) un espai comú per treballar o volen treballar en un projecte estable temporal (tarifes mensuals) col·laboratiu o de cooperació empresarial així com disposar d'un lloc físic agradable en el que rebre clients, treballar sense compromisos formals a llarg termini i crear sinergies i cooperacions entre diferents professions i visions.

 

Teletreball, coworking i noves formes de treball col·laboratiu

La Torre del Roser és un espai municipal de Sant Feliu de Llobregat, que allotja tota classe d'iniciatives digitals i d'emprenedoria i agents innovadors del territori. Realitza accions de col·laboració público-privada destinades a consolidar la cultura local de la innovació i la microinnovació, posant en valor l'esperit emprenedor, la cocreació i el talent. D'aquesta manera, ofereix reconeixement a iniciatives que fan un ús social de la tecnologia, generant innovació i propiciant la visibilitat i posada en valor d'experiències innovadores i casos d'èxit, nous models de negoci enfocats a la creació de continguts i serveis a través de la xarxa, així com la innovació social comunitària i digital.

 

Font: Bona arrencada de l'espai de coworking d'administració electrònica a la Torre del Roser