Sis organitzacions han implementat la primera versió del projecte a cinc països, amb bons resultats. 'Digital Welcome' està dirigit a joves sol·licitants d'asil, migrants, menors no acompanyats i refugiats i en aquesta primera ronda ha tingut impacte en 82 persones, 52 de les quals han completat amb èxit l'itinerari previst (el que es tradueix en una taxa d'èxit superior al 66%).

Fotografia de la primera formació del projecte 'Digital Welcome' desenvolupat a Colectic
Colectic participa en el projecte europeu 'Digital Welcome'. Autor: Colectic. 2018. Llicència: BY-NC-SA.

Després d'aquesta primera implementació, les organitzacions sòcies del projecte es mostren molt satisfetes, tant pel contingut com pel procés realitzat. Entre elles està la cooperativa Colectic, que compta amb un Punt TIC - Òmnia al barri del Raval de Barcelona.

Als diferents països que han format part d'aquest primer pilot, els i les participants han passat per diferents fases:

  • Una formació pràctica de 100 hores distribuïdes en quatre assignatures: programació informàtica, 'storytelling', periodisme digital i habilitats socials per a l'ocupabilitat.
  • L'organització de tallers informàtics creatius, adreçats a la població mixta (migrants i persones autòctones dels països participants). Aquests tallers han estat organitzats i dirigits pels i les participants del primer cicle de formació, amb l'ajuda de les organitzacions associades. Més de 220 persones hi han participat (120 hores de taller).
  • Un taller final que va utilitzar la narració de contes com a eina d'avaluació per reflexionar sobre tota l'experiència.

Al llarg del seu itinerari, s'han creat molts productes, com ara jocs senzills realitzats amb Scratch (38 jocs diferents), històries digitals personals (se n'han produït 79, tot i que no totes es difondran en línia per respecte als i les participants) i entrevistes en vídeo o articles web (24 productes periodístics).

Reptes de futur

Des de Colectic i la resta d'organitzacions participants expliquen que una de les majors dificultats ha estat formar els grups, tractant de mantenir un cert nivell d'homogeneïtat en termes d'edat i antecedents socioculturals i lingüístics. En alguns països participants, les organitzacions que s'ocupen del benestar dels i les sol·licitants d'asil i les persones en situació de refugi hi han col·laborat, enriquint així la proposta.

Altres dificultats han estat relacionades amb les barreres lingüístiques. No obstant això, l'equip encarregat de la formació ha desplegat estratègies molt creatives per fer front a aquestes.

Els i les participants han valorat molt la seva participació en el 'Digital Welcome', i alguns d'ells han mostrat molt interès no només en la continuïtat del projecte, sinó també en col·laborar directament en les pròximes edicions. 

Moltes històries compartides

Durant els pròxims dies, es publicaran en línia les històries de les persones que han participat en el projecte, ja que estem compromesos amb la seva difusió. Podeu veure algunes d'aquestes històries al canal de Youtube de 'Digital Welcome'.

La propera ronda de formació està a punt de començar i incorpora suggeriments de millora que cada una de les organitzacions sòcies ha fet, no només sobre el contingut de la formació, sinó també sobre els processos.

Aviat, es posarà a disposició d'altres entitats el currículum de continguts i mètodes d'ensenyament del projecte, per tal que el puguin implementar totalment o parcialment.