Ajuts DonesTIC 2021
Ajuts DonesTIC 2021. Autor: Departament de Polítiques Digitals i d'Administració Pública. 2021. Llicència: Tots els drets reservats.

En el moment actual d'emergència sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19 i atesos els efectes socials i econòmics que ha produït, l'objectiu és ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones.

Fins al 23 d’abril es podran presentar les sol·licituds per demanar aquestes subvencions, que s’inscriuen en el marc del Pla DonaTIC i que tenen per objectiu impulsar l’emprenedoria digital femenina com a instrument clau per augmentar la presència i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic. La quantia de l’ajut per empresa beneficiaria serà d’un mínim de 15.000 € i un màxim de 35.000 €.

Requisits

  • Requisits pel que fa als equips: Tenir una dona o més dones a l’equip fundador. Ha de ser una persona física amb participació accionarial a l’empresa (un mínim d’un 50% de la companyia en accions escripturades) i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia. No cal que aquesta dona ocupi la posició de CEO però sí que ha de formar part de l’equip directiu de l’empresa. Així mateix, és necessari que l’equip fundador estigui compromès amb el creixement de l’empresa i dediqui la major part del temps de treball a l’empresa.
  • Requisits pel que fa a l’empresa: Ser una companyia amb potencial de creixement i de base tecnològica establerta a Catalunya, amb més d’un any i menys de 3 anys de vida des de la seva constitució (respecte a la data de publicació de la convocatòria). Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. 

Les empreses que vulguin optar a les subvencions hauran de lliurar una memòria que s’ajusti als criteris de valoració establerts al punt 10 de les bases reguladores. Aquelles que obtinguin una puntuació igual o superior a 50 accediran a l’ajut, fins a esgotar el pressupost de la convocatòria, que és de 500.000 euros. Aquí podeu obtenir més informació sobre les bases, la convocatòria i com accedir al tràmit per presentar les sol·licituds. 

La necessitat de talent femení al sector TIC

Segons l’informe 'Dones en les TIC de la Generalitat de Catalunya' 2019les dades sobre l’ocupació en els àmbits tecnològics mostren una profunda bretxa de gènere. Les dones es veuen menys representades en el mercat laboral tecnològic. Hi ha dos tipus de desigualtats que entren en relació: les que tenen a veure amb el sistema educatiu i les desigualtats en el món laboral.

El Govern de la Generalitat de Catalunya està desplegant el Pla DonaTIC que busca apoderar les dones en l’àmbit tecnològic. El ‘Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019’ de CTecno alerta sobre la necessitat de més talent femení en el sector TIC. Les dones avui només ocupen el 8% de les posicions tècniques, especialitzades o alts càrrecs dins les companyies tecnològiques.