Projecte MIREIA
Projecte MIREIA.

L'enquesta està disponible en 15 idiomes i és part del gran projecte d'investigació MIREIA: El mesurament de l'impacte dels actors de l'eInclusió en els objectius de l'Agenda Digital per a Europa en Alfabetització Digital, la Capacitació i la Inclusió.

Es recopilaran i analitzaran dades d'una mostra de 2.500 qüestionaris entre els països de la UE27. A traves d'aquestes dades, Telecentre-Europe mesurarà les diverses tipologies i funcions de les principals organitzacions intermediàries en inclusió digital, així com l'impacte socioeconòmic de les seves activitats a nivell europeu. Aquest estudi i els seus resultats ajudaran a aprofitar els recursos del sector de l'eInclusió, ja que proporcionaran una visió global perquè els responsables polítics puguin entendre la importància dels telecentres i altres agents que estan en l'avantguarda de la inclusió digital i la capacitació.

18 organitzacions associades de 23 països de la UE-27 han signat una aliança amb Telecentre-Europe per col·laborar en la difusió de l'enquesta MIREIA. Així ho ha fet la Asociación Comunidad Redes de Telecentros, que ha traduït l'enquesta al castellà i s'ha compromès a aconseguir que 225 agents responguin el qüestionari.

Des de la Xarxa Punt TIC donem suport a la xarxa estatal i animem a tots els diamitzadors/ores i responsables de Punt TIC a emplenar l'enquesta i participar en aquest projecte europeu, ja que, ajudarà a donar visibilitat a la nostra xarxa i a fer difusió de la tasca d'inclusió digital que s'hi realitza. El qüestionari estarà disponible fins al 15 de febrer de 2013.

Trobareu més informació en aquest enllaç (en anglès).