Imatge del carnet ACTIC
Imatge del carnet ACTIC. Autor: ACTIC.

Aquesta nova regulació de l'ACTIC presenta algunes novetats importants:

  • Per garantir l'adaptació a una realitat tan dinàmica com la de les TIC i la societat digital, els àmbits de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, la definició de les competències, així com l'especificació de les competències que s'acrediten en cada nivell no s'inclouran en el Decret sinó que es regularan per ordre, per agilitar el sistema de revisió de l'estructura i el contingut de les competències.
  • Se suprimeix el mínim d'edat de 16 anys per obtenir el certificat de l'ACTIC.
  • Les persones interessades a obtenir l'ACTIC tenen l'obligació de relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics

L'ACTIC s'estructura en tres nivells: nivell 1 o bàsic, nivell 2 o mitjà i nivell 3 o avançat. Estar en possessió dels certificats ACTIC es podrà valorar com a mèrit o establir com a requisit de participació en les oposicions a la Generalitat de Catalunya. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l'ACTIC.