Imatge per difondre l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Imatge per difondre l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Autor: Pixabay. Llicència: BY-SA.

Durant el 2019, els ciberatacs dirigits han crescut un 365% respecte del 2n trimestre del 2018 a Catalunya. La creació d'aquesta nova Agència de Ciberseguretat, vol posar les bases per a garantir la seguretat en l’àmbit digital del territori.

Actualment, les ciberamenaces són un risc per a la societat digital i per a la ciutadania i, per tant, amb aquesta mesura el Govern vol dotar la ciutadania, les empreses i les institucions d’un servei de ciberseguretat públic encarregat de protegir-los.

L'Agència de Ciberseguretat es constituirà l'1 de gener de 2020 i s’encarregarà de: 

  • Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat i respondre-hi, amb el desplegament de les mesures de protecció pertinents. Liderar la protecció dels actors del territori de Catalunya de les amenaces existents.
  • Garantir la ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i, si s’escau, de la resta d’entitats i institucions públiques, dels ens locals i de les persones físiques i jurídiques ubicades a Catalunya.
  • Exercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) a Catalunya.
  • Minimitzar els danys i el temps de recuperació en cas de ciberatac.
  • Actuar com a suport de qualsevol autoritat competent per a l’exercici de les seves funcions públiques.
  • Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs.
  • Recollir les dades pertinents de les entitats que gestionen serveis públics o essencials a Catalunya per conèixer l’estat de la seguretat de la informació, informar-ne el Govern i proposar les mesures adequades.

L’Agència s’encarregarà de desplegar l’Estratègia de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya (2019-2022) que parteix de la definició de cinc reptes per assegurar que Catalunya esdevingui una societat i administració digital avançada i protegida: un país cibersegur, un servei públic de ciberseguretat, una administració cibersegura, una cultura de la ciberseguretat, innovació, talent i activitat econòmica de la ciberseguretat.

A més, l'estratègia proposa la creació d’un Observatori de la Ciberseguretat de Catalunya per controlar i investigar els riscos, planificar programes i crear un espai de col·laboració, així com un baròmetre per mesurar el nivell de ciberseguretat català. Es preveu també l’impuls del sector empresarial de la ciberseguretat i accions per atreure i retenir talent en aquest àmbit.