Buscar start-ups catalanes i conèixer les seves característiques és ara més fàcil amb Barcelona & Catalonia Startup Hub.

Barcelona & Catalonia Startup Hub
Barcelona & Catalonia Startup Hub. Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub.

Es tracta d'un portal en diferents idiomes on poder buscar empreses emergents (start-ups) a un directori i conèixer les seves característiques, estar informat/da de les inversions més significatives fetes al sector, descobrir eines de suport i compartir tota aquesta informació.

Barcelona & Catalonia Startup Hub va ser presentat a principis de desembre i ja compta amb més de mil empreses a la seva base de dades. El portal forma part del Pla Embarca d’Start-up Catalonia d’ACCIÓ, que té l’objectiu d’accelerar les primeres vendes de les start-ups catalanes que es troben en una fase inicial, que necessiten confirmar les seves idees i reafirmar la seva estratègia.

"Volíem posar noms, identificar les start-ups catalanes, crear un aparador que posi en valor els projectes que es fan a Catalunya per connectar l’ecosistema català al món i captar inversors estrangers i altres emprenedors internacionals", explica Núria Betriu, directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ.