Reunió a Portugal
Reunió a Portugal.

En aquesta segona reunió el soci líder va presentar la comparativa de legislació dels diferents països, valorant els punts forts i febles i la seva situació actual en matèria de conciliació.

Seguidament es va presentar la fitxa de bones pràctiques elaborada pel CTFC per tal de consensuar-la per tal que, posteriorment, cada soci faci una enquesta a tres empreses que adoptin mesures de conciliació rellevants i siguin d’aplicació a altres empreses dels territoris participants.

La primera pràctica acordem que es presentarà durant el tercer meeting a Livorno (Itàlia), durant el mes de setembre.

Els socis van poder, durant la seva estància visitar Esparço T, una fundació que treballa amb persones amb dificultats psíquiques o amb pocs recursos mitjançant la creació d’obres d’art. Els recursos els obtenen mitjançant la subhasta d’objectes persones famoses o artistes. L’Hotel Infante Sagres els ha cedit un espai on fan l’exposició i venda de les obres d’art i dels productes que elaboren els treballadors.

Per últim es va visitar l’associació CASTIIS, en Sanguedo. Aquesta institució compta amb serveis de guarderia, llar de jubilats, centre de dia per avis, un centre d’acolliment per a nens abandonats, una escola per al primer cicle de primària i un centre comunitari que proporciona assessorament personal i professional a persones exposades a situacions d’exclusió social.