Carta telemàtica per als Reis Mags
Carta telemàtica per als Reis Mags.

Les adreces de correu electrònic que es posen a disposició per escriure a Ses Majestats són les següents: http://www.paeria.cat i http://www.lleida.org/cartanadal.

L'Institut Municipal d'Informàtica ha instal·lat a Cucalocum ordinadors per facilitar que els nens i nenes, i també en aquest cas al Caragol Banyetes, puguin escriure la Carta Telemàtica als Reis per Internet.

Aquesta activitat es duu a terme des del 1989 per apropar les Noves Tecnologies a la societat lleidatana. Al llarg d'aquests 20 anys, milers de ciutadans d'arreu del món han utilitzat aquesta via per enviar per Internet la seva carta als Ses Majestats els Reis d'Orient.

Totes les cartes rebudes participaran en el Concurs. Els premis són 4 llibretes d'Ibercaja amb 200€ cadascuna i 10 vals de 60 € en material informàtic. A més, hi haurà un obsequi per a tots els participants.