Els Punt TIC de la Xarxa de Telecentres de Rubí ens donen a conèixer les cursos i tallers que organitzen durant novembre i desembre. Tracten temes de tota mena: full de càlcul, xarxes socials, tràmits en línia, creació i manteniment de blocs, etc.