Alguns dels cursos d’ofimàtica que organitza l'Òmnia del Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa es podran fer de manera semipresencial, ja que incorporaran un campus virtual que permetrà als i a les alumnes interactuar amb el professorat des del seu ordinador, ja sigui des de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb connexió a Internet.

Una dona treballant amb un ordinador
Una dona treballant amb un ordinador.

En aquest campus virtual els alumnes podran descarregar-se material didàctic, penjar els seus exercicis i treballs, participar en fòrums o fer consultes als professors/ores.

Amb els cursos semipresencials l’Ajuntament de Masquefa vol facilitar l’accés a la formació a les persones que tenen dificultats de disponibilitat per personar-se a totes les classes. La iniciativa es posa en marxa després de la prova pilot que ja s’ha efectuat amb un primer curs de mecanografia i que ha obtingut una molt bona resposta per part d’alumnes i professors/ores. L’objectiu de l’Ajuntament és incorporar aquesta nova eina a més cursos i dels diferents àmbits.