Ley Orgánica de Protección de Datos
Ley Orgánica de Protección de Datos.

Programa:

 • Marc introductori
 • Normativa reguladora
 • La protecció de dades personals en l’inici de l’activitat empresarial
 • La protecció de dades en el desenvolupament de l’activitat
 • La finalització de l’activitat: la cancel·lació de les dades
 • La protecció de dades en Relacions Laborals
 • Les relacions entre empreses
 • Dades especialment protegides
 • Fitxers privats de solvència patrimonial i crèdit
 • Regim especial per activitats de marketing
 • La Seguretat de les dades
 • El deure de les dades
 • Procediment de l’agencia espanyola de protecció de dades
 • Infraccions i sancions

Lloc: Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Inscripcions: Punt TIC de l'Alt Urgell

Dies: del 7 al 28 de març

Hora: dilluns i dimecres de 19:30 a 21:30h

Cost: gratuït

Termini d'inscripció: 4 de març de 20100