El dilluns dia 5 de novembre es va iniciar el curs d'alfabetització mediàtica al Punt TIC - Aula Pasqual Ollé de la Palma de Cervelló a càrrec de FACEPA (Federació d'Associacions culturals i educatives de persones adultes). El curs es realitza cada dilluns i dijous de 10.00 a 12.00 hores amb un total de 8 sessions. És un curs subvencionat per l'Ajuntament de la Palma.

Punt TIC-Aula Pasqual Ollé
Punt TIC-Aula Pasqual Ollé.

Un dels principals objectius d'aquest curs és donar eines per a aprendre, per un/a mateix/a, a moure's per Internet i interpretar la informació de manera crítica, per formular les pròpies opinions. D'aquesta manera arribar a ser gestors/es de la informació i no simples receptors/es.

Les persones participants són persones adultes que es troben en processos d'aprenentatge inicial. La majoria no han entrat mai a Internet, però tenen coneixements d'altres tipus, per això són les persones participants les que, a partir de coneixements previs, trien els temes centrals de les sessions, realitzen un aprenentatge instrumental de les TIC i generen un debat per analitzar críticament la informació i els mitjans de comunicació.

El funcionament del curs passa per diferents punts de manera progressiva. Primerament, hi ha un trencament de prejudicis i pors en relació a l'ús de l'ordinador; seguidament s'introdueixen aspectes claus de l'ús d'Internet, de la recerca d'informació i el seu posterior tractament (engegar l'ordinador; dominar el ratolí, obrir i tancar els programes, entrar a internet i al cercador, etc...). Tot això es practica conjuntament a través de la recerca d'informació sobre el tema escollit, la posterior discussió i posada en comú per compartir i debatre la informació. D'aquesta manera és com es podrà entendre l'alfabetització mediàtica com una pràctica transformadora.