Logotip ACTIC
Logotip ACTIC.

El nivell 2 d'ACTIC suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.

  • Calendari: Dilluns i dimecres, del 3 d'octubre al 30 de novembre, de 18:00 a 20:30 hores. Inscriu-t'hi!
  • Dia d'examen: l'últim dia de classe.
  • Durada: 40 hores.
  • Preu: 140 € (150 € amb tramitació de la bonificació a través de la Fundación Tripartita. Taxes d'examen excloses).
  • Lloc: Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
  • Més informació a: www.ctug.cat