Logotip ACTIC
Logotip ACTIC.

La formació s’adreça a tots els professionals que vulguin consolidar els coneixements en el camp de la informàtica, especialment els relacionats amb els ordinadors, el programari i Internet.

En aquest curs es formarà per a les competències: C4 Tractament de la informació escrita i la C6 Tractament de la informació alfanumèrica.

La formació es desenvoluparà els dilluns i dimecres, del 23 de gener al 14 de març, de 18:00 a 20:30 hores. La inscripció es pot fer a través d'aquest formulari.

El curs té una durada de 40 hores i un cost de 140€. Preu bonificació: 10% sobre el preu del curs (150 €).

 

Tutories nivell avançat

El nivell avançat de l'ACTIC capacita al ciutadà per innovar, compartir coneixements i donar suport en l'ús de les TIC. El seu caràcter especialitzat pot ser molt útil a l’hora d’avaluar les aptituds d’una persona per ocupar un lloc de treball amb unes característiques especifiques.

Les diverses combinacions de les cinc competències a triar per l’aspirant permeten l’adaptació a les diferents necessitats de selecció de personal de les empreses i administracions públiques.

L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja, de totes cinc competències, a partir d’una única sol·licitud i taxa. La prova es fa en 1 o 2 sessions, segons les competències que calgui avaluar. El certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències i és acumulatiu; s’hi afegeixen les competències a mida que es vagin acreditant.

Més informació a: Tutories ACTIC