.

"Com a pla de participació s'entén la previsió d'accions a realitzar per millorar la implicació i intervenció dels diferents nivells de compromís de les persones vinculades amb l'entitat, amb l'objectiu d'aprofitar el seu treball vers el projecte associatiu. No es considera inclòs en aquesta convocatòria qualsevol tipus de debat, formació o anàlisi del mercat que pugui fer l'associació sempre i quan no estigui vinculat a la finalitat de la resolució, es dir: millorar el seu funcionament democràtic i facilitar la intervenció i participació en l'elaboració i execució del projecte associatiu dels diferents nivells de compromís existents en l'entitat."

I al Punt 4 de l'apartat "b" parla de "facilitar eines per canalitzar i aprofitar de manera eficaç la diversitat de maneres de vincular-se amb l'associació, el seu projecte i les seves activitats".

En aquest sentit, els Òmnia podeu aportar un gran nombre d'estratègies, coneixements i elements que poden incidir directament en l'elaboració del Pla de Participació de la vostra entitat contribuint a la millora qualitativa de la mateixa.

La Convocatòria finalitza el dia 29 de juny i la dotació màxima per projecte i entitat és de 25 mil euros. Els projectes són per al bienni 2009-10.

També trobareu informació sobre aquesta convocatòria a la secció d'Ajuts i Subvencions.

Aquí teniu l'enllaç a la convocatòria: www.gencat.cat/diari_c/5390/09138126.htm. També trobareu informació sobre aquesta convocatòria a la secció d'Ajuts i Subvencions.