Logotip Fundación Solidaridad Carrefour
Logotip Fundación Solidaridad Carrefour.

 

Organisme: Fundació Solidaritat Carrefour.

Objectiu: Mostrar el seu reconeixement a sis projectes modèlics focalitzats en el benefici social de nens i joves desafavorits, que tinguin entre 0 i 18 anys.

Beneficiaris: ONG sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
  • Tenir com a finalitat, explícitament descrita als estatuts, la realització d'activitats orientades al desenvolupament de la infància/joventut desfavorida.
  • Comptar amb seu social permanent dins del territori espanyol i tenir reconeguda, d'acord amb la legislació espanyola, legitimació o capacitat d'obrar jurídicament.
  • Tenir experiència demostrable mínima de dos anys en el treball amb nens o joves desfavorits.
  • Comptar amb una estructura i capacitat suficient per gestionar el projecte seleccionat.

Dotació: La dotació de cada un dels sis projectes seleccionats serà de 30.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: 7 d'abril de 2011.

Més informació: