Què passaria si oferim a la gent gran fer animació web? L'Òmnia Verdum treballa al barri de Nou Barris de Barcelona eines digitals innovadores entre joves i gent gran. Coneix el projecte!

La prioritat de l'Òmnia Verdum és realitzar cursos adreçats a joves per generar el seu apropament a les noves tecnologies al barri de Les Roquetes de Nou Barris, a Barcelona. També, treballa realitzant aquest treball transversal amb la gent gent gran, per dotar-la d'eines i aprenentatges que els connectin amb els joves. Parlem amb en Francesc, dinamitzador del punt, i amb les usuàries Amelia, Teresa i Amelia que han après a fer animació que les ajuda a dissenyar projectes, plantejar i solucionar problemes, pensar amb creativitat, comunicar idees i treballar col·laborativament.

A més, des del 2007, tots els dimecres, veïns i veïnes del barri tenen una cita amb la cultura amb els Dimecres Culturals, des d'on es rescaten tradicions i les propostes culturals del seu entorn.