Imatge del repositori ReDi
Imatge del repositori ReDi. Autor: Generalitat Valenciana. 2020. Llicència: Tots els drets reservats.

Rebost Digital (ReDi) es un repositori de recursos didàctics en línia, en català, castellà, anglès i francès que es va crear a finals de març de 2020 per la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d'acompanyar les iniciatives, estratègies i recursos educatius que els centres educatius valencians van haver-hi de crear a causa de la situació de pandèmia de la covid-19.

Amb l'estat d'alarma i el confinament, els centres educatius i els equips docents van haver de proporcionar una resposta ràpida, eficient i flexible perquè l'alumnat i les persones joves i adultes participants de la formació poguessin continuar la seva formació. El repositori ReDi es presenta a través d'un decàleg, que pren com a referència deu idees clau (selecció, oportunitat, qualitat, alumnat, acompanyament, avaluació, famílies, tecnologia, col·laboració i coordinació, i creativitat) i està distribuït per seccions d'acord amb les etapes del sistema educatiu i també d'altres seccions.

Recursos educatius oberts i per deu àmbits 

Dins de cada secció, organitzats en aquest cas per entorns, matèries o àmbits formatius, s'ofereixen recursos educatius oberts de tota mena. Podem trobar diferents recursos segons les diferents etapes i amb deu àmbits

Infantil

Primària

Secundària

Batxillerat

Formació professional

Formació professional artística EOI

Programes d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI)

Cultura digital

Programacions i Àmbits

Dies assenyalats