L'Ajuntament de Rubí ha convocat un concurs públic obert per a l'adjudicació del servei de dinamització de la Xarxa de Telecentres de Rubí, que compta amb 12 telecentres. Dilluns 27 de juliol es va fer pública l'oferta al BOP. El termini per presentar ofertes acaba dimarts 4 d'agost a les 13 h.

.

Es podrà examinar la informació de l'expedient al Departament de Contractació de l'Ajuntament de Rubí (avinguda Francesc Macià, 65-67 de Rubí) durant el termini de presentació d'ofertes i de 9.30 a 13 hores, i també al web www.rubi.cat

BOP 178, de 27 de juliol de 2009