Contes del món, concurs de podcast
Contes del món, concurs de podcast.

L'Associació COMSOC – Comunicació Social, amb la col·laboració d'Iwith.org i SICOM, convoca la primera edició del “Concurs de podcast - Contes del Món”, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest concurs vol fomentar la tolerància i el multiculturalisme, a partir del coneixement de contes de diferents cultures. Està adreçat a infants i joves dels centres educatius de primària i secundària de la província de Barcelona. Per participar-hi cal omplir aquest formulari i presentar el podcast o els podcasts abans del divendres 18 de desembre.

Cada podcast haurà d'explicar un conte que reflecteixi la cultura i la vida d'un poble, amb preferència pels països en vies de desenvolupament humà d'acord amb l'IDH. L'idioma vehicular del conte serà el català, però es podran introduir fragments en castellà i en altres llengües sempre i quan no alteri la comprensió del relat. La durada del podcast no podrà superar els 4 minuts. El concurs ofereix material de suport per enregistrar i editar les obres sonores.

A partir del 18 de desembre, els treballs que s'hagin presentat es penjaran a la plana web del concur i es podran votar. Es triaran 24 podcasts finalistes i els gunayadors/ores es donaran a conèixer de forma on-line. Amb els contes finalistes, al llarg del primer quadrimestre del 2010, es publicarà el llibre “Concurs de podcast – Contes del Món”, que anirà acompanyat d'un CD amb els àudios dels contes.

Més informació: Concurs de podcast - Contes del Món