A aquesta edició serà necessari comptar amb més suport per part dels membres de la xarxa, i és per això que fem una crida a la col·laboració, destinada a conèixer si els punts poden col·laborar amb cessió de l'espai, d'una banda, i amb l'aportació dels formadors/ores (a càrrec de l'entitat gestora), d'una altra.

Logo Connecta't
Logo Connecta't.

Com a les edicions anteriors la metodologia, la formació als formadors/ores i el seu reconeixement, els materials didàctics, la coordinació i la gestió d’usuaris aniria a càrrec de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

La nova edició del Programa Connecta’t 2012 incorpora la col·laboració de Càritas Diocesana Barcelona, entitat que donarà suport amb l’aportació de personal formador i en la coordinació del programa Connecta’t juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Moments com l’actual fan imprescindible la col·laboració de tots i totes, per això esperem poder comptar amb la màxima participació.

Si voleu participar a l'edició 2012 del Connecta't, us demanem que empleneu aquest formulari, tot indicant què pot oferir el vostre punt. Si teniu dubtes, us podeu adreçar a l'Oficina Tècnica de Punt TIC: 902 365 209 / oficina.tecnica[arrova]punttic.cat.