Com i per a què fan servir les tecnologies les ONG?
Com i per a què fan servir les tecnologies les ONG?. Tipus de lletra: Nonprofit Tech for Good.

L'informe és un projecte d'investigació conjunta del Public Interest Registry i el portal Nonprofit Tech for Good. Pretén obtenir una millor comprensió de com organitzacions no governamentals (ONG) de tot el món utilitzen la tecnologia per comunicar-se amb els seus col·laboradors/ores i donants.

Per realitzar l'informe 2016 es van consultar 2.780 entitats sense ànim de lucre de diversos països de l'Àfrica, Àsia, Oceania, Europa i Amèrica.

Algunes de les dades més significatives de 2016 Global NGO Online Technology Report són les següents:

  • Pàgina web, blogs i butlletins informatius. Un 92% de les entitats consultades tenen una pàgina web.
  • Un 70% utilitzen un domini .org a Internet. Un 9% utilitzen un .com, un 2% un .net. El 18% restant utilitzen dominis territorials.
  • Un 46% publiquen en un blog.
  • Un 75% envien regularment butlletins electrònics.
  • Les entitats petites tenen una mitjana de 6035 subscriptors. Les entitats mitjanes, 55596. I les grans 357714.

Font: Notícia a xarxanet.org