La Xarxa Punt TIC ha col·laborat amb l’elaboració d’un informe sobre les tecnologies digitals i el seu impacte sobre la salut i sobre el benestar de les persones usuàries. T’ho expliquem!

Imatge de telèfon mòbil
Imatge de telèfon mòbil. 2021. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

All Digital ha presentat recentment un informe sobre benestar digital. Elaborat amb la col·laboració de tres organitzacions membres, la Xarxa Punt TIC a Catalunya, Cardet a Xipre i Maks vsw a Bèlgica, l’informe ‘Digital Well-Being’ posa el focus en un tema clau: les tecnologies digitals no són inherentment positives o inherentment negatives per al benestar de les persones usuàries, sinó que és la seva implementació i la seva aplicació adequada i responsable la que determina l’impacte sobre la salut. En aquest sentit, l’informe ‘Digital Well-Being’ demana allunyar la idea que el món físic i el món digital són dues entitats separades i en tant que entitats interconnectades, proposa crear sinergies entre elles, ja que un món és l’extensió de l’altre món.

De l’informe ‘Digital Well-Being’, es desprenen dues idees essencials més. La primera idea central és la necessitat d’afavorir un desenvolupament integral, inclusiu i accessible de les competències digitals entre la ciutadania. Aquest és un fet determinant per a salvaguardar i per a millorar la salut i el benestar en entorns digitals. La segona idea fonamental incideix en les responsabilitats de les persones gestores d’equips, de les persones educadores o de les persones que elaboren polítiques públiques per a vetllar per la salut i pel benestar de les persones. Per a més informació, es pot consultar l’informe complet en aquest enllaç en línia.