Qüestionari HEBE
Qüestionari HEBE. Autor: Captura de pantalla del web Qüestionari HEBE. 2015.

La col·laboració consisteix en contribuir a que el màxim nombre de joves, d'entre 20 i 24 anys, donin resposta a un questionari anónim, amb un temps de dedicació d'entre 10 i 15 minuts. Els investigadors ofereixen diferents vies per a donar resposta al qüestionari: en línia o en paper (es faran arribar els materials a tots els Punt TIC o centres d'Informació Juvenil que ho sol·licitin)

La petició es realitza en el marc del projecte de recerca HEBE, finançant pel Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) i on participen les universitats de Girona, Barcelona, Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra. El Projecte, que es desenvoluparà fins al 2016, s'anomena “El empoderamiento de los jóvenes: Análisis de los momentos, espacios y procesos que contribuyen al empoderamiento juvenil”.

L'objectiu d'aquest projecte d'investigació es contribuir a una millor comprensió dels joves, els seus punts de vista i percepcions, i tractar d'afectar directament a la seva qualitat de vida i el desenvolupament com a ciutadans. A través de l'anàlisi dels llocs, els temps i els processos relacionats amb l'apoderament dels joves es pretén generar coneixement i orientació per a l'acció social i educativa i el disseny de polítiques adreçades als joves.

Tal i com afirmen els investigadors aquest projecte precisa de:

la participació i col·laboració entre els diferents actors: investigadors, institucions públiques, organitzacions socials, els joves i el públic en general. Continuant amb aquesta mateixa finalitat tenim la intenció de: formar un consell assessor que està en vigor durant tot el període d'investigació; crear un lloc web de ciència ciutadana per a tots els ciutadans aportin les seves experiències per a la definició i la millor comprensió dels llocs, els temps i processos d'empoderament; instigar processos d'avaluació participativa i la vida narració d'històries amb els joves; i mantenir grups de discussió relacionats amb diferents grups de participants.

S'espera que el treball conflueixi en tres direccions:

  • científica, proporcionant un conjunt d'indicadors per a l'empoderament dels joves i fonamentar través de la teoria i la pràctica el valor d'incloure els joves en els processos d'investigació;
  • política, en proporcionar directrius per al disseny de polítiques més adaptades a la participació i l'empoderament dels joves;
  • i educativa, mitjançant la creació de línies d'acció útils per a diferents tipus d'educadors que estan en contacte amb els joves.

Els resultats del treball estaran disponibles per a tots els agents implicats. Més informació i documentació complementaria a través de l'Oficina Tècnica de Dinamització de Punt TIC o del web del projecte.