Catalunya Emprèn ha presentat el web #ServeisPerEmprendre on es recullen tots els serveis per a emprenedors/ores prestats per entitats públiques i privades de Catalunya.

Catalunya Emprèn
Catalunya Emprèn.

A través d'un mapa digital que mostra els punts de servei arreu del territori, i el web Catalunya Emprèn, que conté les iniciatives emprenedores de la Generalitat de Catalunya i també algunes de privades, i redirigeix directament a aquestes.