Casa Caritat de l'Ajuntament de Valls ha llançat dos butlletins per informar sobre les seves activitats: un butlletí electrònic (e-Glorieta) i un altre en paper (La Glorieta).

e-Glorieta
e-Glorieta.

E-Glorieta pretén ser un butlletí informatiu àgil i dinàmic que arribarà mensualment per correu electrònic a tothom que estigui interessat/da en les activitats del centre. El número 1 d'aquesta publicació ja ha estat enviat per correu i es pot consultar també en aquest enllaç.

El butlletí en paper La Glorieta es publicarà semestralment. Constarà de diferents apartats on es recolliran i es descriuran amb més profunditat les activitats dutes a terme durant tot el curs i d'altres temes d’interès. Aquest butlletí es farà arribar a totes les llars de Valls.