Imatge del programa Bitbot.cat
Imatge del programa Bitbot.cat. Autor: Bitbot.cat. Llicència: Tots els drets reservats.

Bitbot.cat és un projecte de la Generalitat de Catalunya que promou activitats extraescolars de programació i robòtica a les escoles de Catalunya. L’objectiu és impulsar la millora de la competència digital dels joves i promoure el creixement de les vocacions tecnològiques, davant les dificultats del mercat laboral de cobrir la demanda de professionals relacionats amb les TIC.

El projecte s'articula en tres eixos de treball: el catàleg amb l'oferta educativa disponible, la difusió i la formació de monitors en robòtica educativa.

Aquelles entitats que facin activitats relacionades amb la programació i/o la robòtica educativa poden publicar informació al seu catàleg.

A partir d'aquest mes de setembre, estan preparant el Catàleg d’activitats de l’àmbit de ciència, de tecnologia i de matemàtiques (STEM) de Catalunya, una iniciativa que s'emmarca en el Pla #STEMcat. Tots els continguts de Bitbot.cat també seran accessibles a través d'aquest nou catàleg.

Per a realitzar la publicació d'activitats, cal registrar-se a la seva pàgina web a través d'un formulari.